KONTAKTY

Regionálny rozvoj Liptova, s. r. o.
Ul. 1. mája 112
031 01 Liptovský Mikuláš

Kontakty

Ing. Maduda Jaroslav
+421 918 416 615
maduda@rrl.sk

Ing. Madudová Slavka
+421 908 551 465
madudova@rrl.sk

Monika Kováčová
+421 905 767 361
kovacova@rrl.sk

Ing. Radovan Filipko
+421 907 538 359
filipko@rrl.sk
terénny pracovník

Ing. Veronika Matištíková
+421 940 511 207
matistikova@rrl.sk

© 2022 Regionálny rozvoj Liptova
Všetky práva vyhradené