Aktuálne projekty     Pod Poludnicou

Pod Poludnicou  Poludnica je dominantný kopec s bralom, jeden zo symbolov Liptova. Je z neho nádherný výhľad na Podtatranskú kotlinu s panorámou Tatier, ktorým na jednej strane dominuje Choč a na opačnej Kriváň.  

Podobný povznášajúci pocit, aký zažíva človek na vrchole Poludnice, môže pocítiť ,aj ak sa postaví na stavebné pozemky nového projektu v Závažnej Porube s názvom „Pod Poludnicou“. Nádherný výhľad na Západné Tatry, Choč, Kriváň a mesto Liptovský Mikuláš, celodenný slnečný svit, blízkosť ihličnatého lesa a zázemie obce a mesta, s ktorým obec bezprostredne susedí, vytvárajú ideálny základ na to, aby si tu ľudia vytvorili svoj domov.  

Stavebné pozemky sú určené na výstavbu rodinných domov, ktorých obyvatelia nájdu prácu a školy pre svoje deti v susednom Liptovskom Mikuláši, ktorý je vzdialený od projektu „Pod poludnicou“  päť minút cesty autom.   Tí, ktorí sa rozhodnú bývať „Pod poludnicou“, môžu žiť v prírode a zároveň ťažiť zo všetkých výhod blízkeho mesta.  
Blízkosť lyžiarskeho strediska Opalisko v obci Závažná Poruba, a tiež blízkosť stredísk v Jasnej a Liptovskom Jáne, ktorý je známy svojou   vybavenosťou pre cestovný ruch, vrátane termálneho kúpaliska, množstva turistických a cykloturistických trás, vytvárajú podmienky pre všestranné športové vyžitie pre budúcich obyvateľov projektu „Pod poludnicou“.  Liptov posledných niekoľko rokov trhá rekordy v turistickej návštevnosti a tento trend stále pokračuje.

Poloha a umiestnenie projektu „Pod poludnicou“ umožňuje záujemcom, ktorí bývajú aj v inej časti Slovenska, postaviť si tu svoj druhý domov na rekreáciu a pasívnym príjmom z jeho prenajímania v cestovnom ruchu si tak vylepšiť „dôchodkové zabezpečenie“.  Všetky starosti spojené so zabezpečením inžinierskych sietí a stavebného povolenia môžu zveriť do rúk overeného realizátora projektu a sústrediť sa na plánovanie a kreslenie svojho domu snov...

 

IBV "Pod Poludnicou" - https://www.youtube.com/watch?v=wIrer5Ce42w&feature=youtu.be

Svoju prácu orientujeme bez výnimky na záujmy klienta a na kvalitu,  ponúkame výber z najväčšieho množstva finančných inštitúcií a ich produktov,  vďaka čomu môžeme  vyriešiť prakticky každú situáciu, ktorá  nastane, vrátane prefinancovania kúpy pozemkov, bytov, rodinných domov, prípadne ich výstavby.

PaedDr. Mária Kučerová
Oblastný riaditeľ

M +421 905 502 198 

M +421 915 417 835 

maria.kucerova@swisslifeselect.sk

 

Apríl 2019 - výstavba IS zahájená

November

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí spojeného a stavebného konania cesty

September

1.Podaná žiadosť o stavebné  povolenie IS Stavebný úrad Litovský Mikuláš

2.Podaná žiadosť o vodoprávne konanie IS Okresný úrad LM, odbor starostlivosti o životné prostredie

Začiatok stavebného konania-zasielanie projektov na stavebné povolenie dotknutým organizáciám

Územné rozhodnutie-predpokladaný dátum právoplatnosti 9.7.2018

September - Územné rozhodnutie - konanie zahájené

Právoplatné SP na vodohospodárske objekty

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí spojeného a stavebného konania cesty

SSE Stavebné povolenie rozšírenie NNK

SSE Stavebné povolenie preložka VN

Vyjadrenie dotknutých organizácií k SP

Právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Vyjadrenia dotknutých organizácii k DUR2

Vyjadrenia dotknutých organizácii k DUR

Doplnok k územnému plánu Závažná Poruba

Predbežné zhodnotenie IGHG pomerov

Inžinierskogeologický prieskum-záverečná správa-individuálna